De Cokerije Houtolie

Bij Linova.nl  vindt u ouderwets degelijke producten van De Cokerije, producten die eigenlijk heel bijzonder zijn.  De prijs is heel gewoon, de manier waarop u ze kunt kopen is heel gewoon, maar "onder de motorkap" zijn ze ouderwets bijzonder dankzij de aloude ingrediënten van moeder natuur gecombineerd met de hoogwaardige moderne recepten die de specialisten van De Cokerije daarmee hebben weten te maken.

In de loop der eeuwen zijn er op basis van door moeder natuur aangeleverde ingrediënten heel veel, al dan niet geheime, recepten ontwikkeld om tot het perfecte product voor een betreffende toepassing te komen. Producten die vaak prachtige resultaten gaven maar waarvan de recepten verloren gingen of die in de vaart der volkeren eenvoudig werden verdrongen door massaproducten. Ook is in de loop der jaren de kennis van producten en processen enorm toegenomen. Zo wisten we vroeger misschien wel hóe we een mooi product moesten maken, maar begrepen we vaak niet wat er nu eigenlijk precies gebeurde tijdens dat productieproces. De producten van De Cokerije worden inmiddels volledig samengesteld op basis van gedetailleerde chemische analyses en grondige kennis van producten en grondstoffen. De recepten voor de producten zijn dan ook op moleculair niveau bepaald zodat we ieder product de beste eigenschappen kunnen geven voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.

 

De naam “De Cokerije” verwijst naar het op ambachtelijke wijze verkoken van verschillende oliesoorten en harsenwaardoor ieder product juist die eigenschappen krijgt die voor de betreffende toepassing gewenst is.

 

Hoe werkt dat "verkoken"?

De basisoliën zijn in het geval van de producten van De Cokerije veelal de hoogwaardige Tungolie en gedehydreerde Ricinusolie het uitgangspunt. Deze worden in een ketel van circa 900 liter gepompt waarna deze ketel langzaam wordt verhit tot zo'n 200 graden. Tijdens het verhitten worden iedere 15 minuten nauwgezet de temperatuur en de viscositeit van de olie gemeten.

Door de stijgende temperatuur begint de olie te reageren met de andere ingrediënten en/of de in de lucht aanwezige zuurstof waardoor de oliemix de gewenste eigenschappen krijgt en bovendien dikker wordt. Als de temperatuur boven een bepaalde grens komt, wordt als gevolg van die reactie warmte ontwikkeld die op haar beurt de reactie weer versnelt zodat nóg meer warmte ontwikkeld wordt. Een temperatuur-sneeuwbal dus waardoor het proces makkelijk oncontroleerbaar kan worden met brand of een volledig verharde inhoud van de ketel tot gevolg. Onder andere op dat punt dient men dus over grote kennis en ervaring te beschikken om de olie precies tot de juiste temperatuur en dikte (viscositeit) te kunnen verhitten zodat wél de gewenste eigenschappen worden verkregen maar het proces toch volledig controleerbaar blijft. Tijdens het proces worden op verschillende temperaturen de overig benodigde producten, zoals bijvoorbeeld harsen, aan het mengsel toegevoegd om zo de gewenste eigenschappen te verkrijgen. Daarbij wordt uiteraard strikt gewerkt volgens een vooraf door chemisch specialisten ontwikkeld recept waarmee er voor wordt gezorgd dat alle batches dezelfde eigenschappen én kwaliteit krijgen. 

Zodra de gewenste eigenschappen bereikt zijn, wordt de olie uit de verwarmingsketel naar koelketels gepompt om de temperatuur zover naar beneden te brengen dat het exotherme proces stopt en de olie verder kan worden verwerkt.

Dank voor uw inschrijving!
Toegevoegd!
Opgeslagen!
$$$data$$$