boek linnen spannen

Vanaf de zestiende eeuw was de behanger een ambachtsman die in hoog aanzien stond. Hij drapeerde niet alleen de kostbare stoffen op de wanden, maar spande ze ook op tegellatten waardoor de fraaie dessins beter tot hun recht kwamen.


Toen in de tweede helft van de negentiende eeuw behangselpapier in opkomst was, kon dat niet rechtstreeks op muren worden geplakt. De behanger, die ervaring had met het spannen van stoffen, bracht nu het behangerslinnen aan op een raamwerk van tengellattten. Na het spannen, het inschuieren van vellen zacht grondpapier en het plakken van banen hard grondpapier ontstond een goede ondergrond voor het behangerslinnen.


De techniek van het spannen van behang, die tot ver in de vorige eeuw is uitgevoerd, wordt vrijwel niet meer toegepast.
In toenemende mate is er echter weer vraag bij restauratiewerkzaamheden naar vakbekwame behangers voor het spannen van linnen.


In dit deel van de serie Restauratie Schildertechnieken wordt aandacht besteed aan de geschiedenis, de gebruikte materialen, de spantechniek en het verwerken van grondpapier en behang.

Logo_Kleur01

uitgave NRC boek Linnen Spannen
Art.: 7900 091 004
€ 16,79

boek pigmenten

Deel 1 van dit boek bevat de volgende onderdelen:
• Vervaardigen en gebruik van pigmenten en kleurstoffen door de eeuwen heen
• Dateren van verflagen
• Herkennen van kleurveranderingen bij pigmenten en kleurstoffen
• Microscopisch en microchemisch onderzoek aan verflagen


In deel 2 worden de bindmiddelen behandeld. Zonder bindmiddel is er geen verf. Alles dat plakt is in de loop van de geschiedenis wel eens gebruikt om pigmenten met een ondergrond te verbinden. Hoewel meestal niet direct aan de verf te zien in welk bindmiddel is gebruikt – zeker niet na een lange tijd – kan kennis van bindmiddelen van belang zijn bij het maken van een behandelingsvoorstel. De eisen die aan een afwerking werden gesteld, hebben gewoonlijk geleid tot een keuze voor een bepaald type verf. Wanneer beter verwerkbare, duurzamere of goedkopere bindmiddelen op de markt verschijnen, verdwijnen oudere type bindmiddelen. Bindmiddelen vertellen meer dan u denkt over het gebruik van verf in een bepaalde periode

Logo_Kleur01

uitgave NRC boek pigmenten en bindmiddelen
Art.: 7900 091 003
€ 32,05
Toegevoegd!
Opgeslagen!
$$$data$$$